Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste

Laadittu 23.5.2018.
Viimeksi päivitetty 18.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Powerhostingsolutions
www.powerhostingsolutions.net
Y-tunnus: 2526369-1

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava / Powerhostingsolutions
www.powerhostingsolutions.net
Sähköposti: info@powerhostingsolutions.com

3. Rekisterin nimi

Lainakassa.fi asiakasrekisteri.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään markkinointiin sekä kehittämiseen ja analysointiin.
Markkinointirekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköposti, aihe ja lomakkeella lähetetty viesti.

Lainakassa.fi säilyttää asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa tai niin kauan kuin Lainakassa.fi näkee sen tarpeelliseksi.

Lainakassa.fi rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään lähettämällä tietoja yhteydenottolomakkeella tai asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@lainakassa.fi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lainakassa.fi ei luovuta yhteistietoja yhteistyökumppaneille tai muille tahoille.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lainakassa.fi:n asiakasrekisteri tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tapahtuvasta siirron tietoturvasta on huolehdittu lain mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot ovat tallessa asiakasrekisterissä joka on Powerhostingsolutionsin suojatulla palvelimella joka sijaitsee Lontoossa ja sivut on suojattu luotettavalla Comodon SSL-sertifikaatilla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus on oikeus tarkastaa tietonsa Lainakassa.fi:n asiakaspalvelusta sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@lainakassa.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lainakassa.fi:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lainakassa.fi.

Henkilöllä on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse Lainakassa.fi:n asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@lainakassa.fi.

Lue myös evästeistä.